Gravferd i Bærum


Gravferd – avskjed med livet
 

Det er stille i kirkerommet. Alle blikk er rettet mot kisten som er vakkert pyntet, men likevel så naken. Buketter og kranser vitner om dype følelser fra de sørgende: Takk for alt. Umistelig. På gjensyn.

De fleste knytter sterke, men ofte forskjellige følelser til møtet med døden. Det kan være vondt og vanskelig å oppleve at en av de nærmeste dør. I tillegg til de følelsesmessige sidene, vil også mange praktiske spørsmål dukke opp. I dag kan et gravferdsbyrå ta seg av mye av det praktiske. Den (de) pårørende får gjerne råd om å ta seg litt tid til å kjenne på og snakke om hvilke deler av forberedelsene en ønsker å gjøre selv. Her kan kirkelig ansatte, både prest og diakon, være gode samtalepartnere. Mange menigheter har dessuten tilbud om sorggrupper som kan være til støtte i tiden etter et dødsfall.
 

Kirketorget er felles servicekontor for menighetene i Den norske kirke i Bærum, Vi svarer på spørsmål i forbindelse med kirkelig gravferd og setter opp tid for seremonier i kirkene. Hvis man benytter et gravferdsbyrå avtaler de seremonitidspunkt direkte med kirketorget.

 

KIRKETORGET I BÆRUM

Postadresse:
P.b. 484
1302 Sandvika

Telefon: 67 500 500

Besøksadresse:
Rådmann Halmrasts gate 14
1337 Sandvika

 

GRAVPLASSENE (tidligere kalt kirkegårdene)

Bærum kommune har forvaltningsansvar for kirkegårdene i Bærum. Dette innebærer at gravferdsbyråer og etterlatte skal forholde seg til Bærum kommune når det gjelder kirkegårdssaker. Kirkegårdskontoret har nå endret navn til Gravplassforvaltningen og noen av kirkegårdene kalles gravplasser.

 

Alle gravferder i Bærum kommune registreres gjennom gravplassforvaltningens register. Her finner man en samlet oversikt over kommende Gravferdseremonier i Bærum.
 

Her finner du nødvendig info om gravplass og gravlegging: GRAVPLASSFORVALTNINGEN (Bærum kommune)

 

Tilbake