Omsorg


Diakoni er kirkens omsorgsarbeid og handler om å møte mennesker med nestekjærlighet og respekt.

13-20: et gratis samtaletilbud for alle i alderen 13 til 20 år. Egen nettside.

Gjennom alt: faglig støtte og veiledning til ansatte, pårørende, pasienter og beboere  på institusjoner for eldre og syke i Bærum kommune. Egen nettside.

Kirkens SOS har døgnåpen krisetelefon: 22 40 00 40