Oppfølging og opplæring


Når barnet er døpt er det fullverdig medlem av Den norske kirke. Og menigheten har tatt på seg et ansvar for å lære barnet om den kristne troen og gjøre det kjent med tradisjoner og høytider. 
 
Alle menigheter i Bærum utvikler nå et bredt tilbud om slik trosopplæring. Derfor vil dere høre fra menigheten på forskjellige måter gjennom oppveksten, helt til barnet er 18 år. I de første årene blir dere som foreldre selvsagt invitert til å følge barnet.

Likevel: Den aller viktigste oppfølgingen av dåpen skjer hjemme hos dere. La gjerne en kveldsbønn bli en del av ritualet på sengekanten. Lær barnet å takke Gud for maten. Les for barnet og la fortellingene om Jesus bli en naturlig del av barnets virkelighet.
 
Nyttige linker
 
Har barnet deres spesielle behov? Meld fra til menigheten der dere bor, så vil vi legge til rette.
 

Tilbake