Salmer om dåp


Her er noen av dåpssalmene du finner i den nyeste salmeboken, som kom ut i 2013.
Er det en salme dere ønsker skal bli brukt i gudstjenesten når barnet deres blir døpt, så ta kontakt med presten!Vi samles til dåp i din kirke på jord,

vi vet at du selv er til stede.
Du innbyr oss Gud, ved ditt hellige ord,
du møter oss, Herre, med nåde.

Du ser våre tanker, du hører vår bønn.
Du lytter til hjertenes lengsel.
Du kaller oss, Gud, ved din enbårne Sønn,
du bærer oss inn i din nåde.

Å under som skjer: Vi blir mottatt av Gud,
vi dør og vi oppstår til livet.
I Kristus vi renses, vår synd slettes ut,
du døper oss, Herre, i nåde.

Så led oss, o Gud, ved din Hellige Ånd,
som barn av ditt himmelske rike!
Ja, styr du vårt liv med din mektige hånd
og la oss få bli i din nåde.

Gerd Grønvold Saue
Nr 588 i Norsk salmebok


Fylt av glede over livets under,
med et nyfødt barn i våre hender,
kommer vi til deg som gav oss livet.

Fylt av beven foran ukjent fremtid
legger vi vårt barn i dine hender.
Det som skjer i dåpen, gir oss trygghet.

Fylt av undring er vi i din nærhet!
Du som bærer verdensrommets dybder,
venter på de små og tar imot oss.

Ved ditt verk, ved Kjærlighetens vilje,
er vi født på ny til liv i Kristus,
til et åpent liv i tro og tillit.

Og ved tidens grense lever fortsatt
dine løftes-ord ved døpefonten,
dåpens lys forblir når livet slukner.

Større rikdom enn hva ord kan romme,
har du gitt oss gjennom dåpens gave.
Herre, la vår tro bli fylt av glede!

Svein Ellingsen
Nr 586 i Norsk salmebok


Sov, du lille, sov nå godt,

du er døpt, ditt hår er vått.
Nå er livet godt begynt,
dødens nederlag forkynt.
Du er på den grønne gren,
lille knopp, Guds øyensten!

Gjennom dåpens dype vann
kommer du til livets land,
druknet, død, igjen stått opp
som en del av Kristi kropp,
som en knopp på livets tre
– lille barn på voksenkne!

Når du vokser og blir stor,
skal du be om sanne ord.
Du er døpt til kjærlighet,
åpenhet og ærlighet!
Spør oss ut om tro og håp,
nattverd, bønn og barnedåp!

Spør om hva din Skaper vil
du skal bruke livet til!
Spør om Jesu hjertesak,
julenatt og påskedag!
Spør om lykkens rose rød,
spør om hjelp i liv og død!

Lille knopp på livets tre,
lille barn på voksenkne,
nå er livet godt begynt,
Kristi kjærlighet forkynt.
Du skal vokse, blomstre smukt,
bære god og evig frukt.

Hans Anker Jørgensen,
oversatt av Estrid Hessellund

Nr 589 i Norsk salmebok


Døpefonten står i kirken.
De små barna døpes der.
Hvite lys med klare flammer
minner om at Gud er nær.

Jeg ble kristen der i dåpen.
Det står skrevet i Guds ord
at jeg har en Far i himlen,
og at Jesus er min bror.

Anders Frostenson
Oversatt av Olaf Hillestad

Nr 585 i Norsk salmebok


Hvis du ikke har den, kan du kjøpe Norsk salmebok fra 2013 her.

Tilbake