Medlemsskap i Den norske kirke


Dåp er bakgrunn for medlemskap i Den norske kirke. For å bli medlem må man være døpt eller bli døpt. I linken nedenfor finner du informasjon om hvordan du går frem for å melde deg inn og hvilke betingelser som gjelder. Noen ønsker å melde seg ut av Den norske kirke. Enten fordi man ikke ønsker å være medlem av en kristen kirke lenger, eller vil tilhøre et annet trossamfunn. Inn og utmelding av Den norske kirke kan du gjøre elektronisk ved pålogging gjennom ID-porten, eller ved henvendelse til ditt lokale kirkekontor.

Tilbake