Drop-in dåp


Mange kan kjenne på at det er tiltak og krevende å skulle arrangere en dåp på tradisjonelt vis. For noen setter økonomien en stopper mens for andre kan det være kompliserte familierelasjoner som gjør det vanskelig å samles til feiring. Andre synes rett og slett det er enklere med en rask og uformell dåp.

En smilende ungdom som døpes
Foto: Malin Longva

Du er hjertelig velkommen til dåp - enten i høymesse eller som drop-in, i finstasen eller joggeskoa. 

Hva er drop-in dåp?

En drop-in dåp er like stor og fullverdig som en dåp i en gudstjeneste, bare litt enklere. Når du ankommer blir det først en kort dåpssamtale med presten, også gjennomføres en liten seremoni. Dere kan ha med faddere selv, ellers stiller menighetens frivillige som fadder. Det eneste dere trenger å ta med er legitimasjon (fødselsattest hvis et barn døpes).

Hvem kan døpes på drop-in dåp?

Alle kan døpes på en drop-in dåp, så lenge de ikke er døpt fra før. Ung eller gammel, alene eller hele søskenflokken, troende eller tvilende er du velkommen til dåp.

Hva er dåp?

Gjennom dåpen blir man en del av et fellesskap som strekker seg verden rundt – til alle tider. I dette fellesskapet finnes vanlige mennesker som Gud i dåpen lover å følge gjennom livet. De fleste som døpes, er barn. Ett bilde på dåpen er nettopp at ingen kan bære seg selv. Voksne erfarer det samme som barn, at vi trenger fellesskap og støttespillere. Kirken ønsker å være et slikt fellesskap.

Når er det drop-in dåp?

Drop-in-dåp arrangeres som regel i ukene etter pinse. Hvis du ønsker en helt enkel seremoni utenom dette kan du kontakte menigheten din. 

Det er ingen påmelding. Bare møt opp som du er!

Helt enkelt - like stort!

Tilbake