Still til menighetsrådsvalg!


Menighetsrådsvalg er en viktig del av det å opprettholde et velfungerende og engasjert lokalsamfunn. Nå er det mulig å levere supplerende nominasjoner til Kirkevalget 2023!

Bilde av smilende møtedeltagere

Foto: Bo Mathisen

Å sitte i et menighetsråd gir medlemmene av menigheten en mulighet til å være med på å forme og påvirke de beslutningene som blir tatt, samt å være med på å definere fremtiden til lokalsamfunnet. 

Å stille til menighetsrådsvalg kan virke som en stor forpliktelse, spesielt for de som ikke har deltatt i menighetsaktiviteter tidligere. Det er imidlertid en mulighet til å gi tilbake til menigheten på en meningsfull måte. Her er noen grunner til at du bør vurdere å stille til menighetsrådsvalg: 

  1. Engasjement: Ved å stille til menighetsrådsvalg, viser du et høyt engasjement i menigheten din. Du er villig til å investere tid og krefter i fellesskapet ditt, og dette engasjementet vil sannsynligvis inspirere andre i menigheten til å bli mer involvert. 

  1. Påvirkning: Ved å være en del av menighetsrådet, får du en reell mulighet til å påvirke beslutningene som tas i menigheten og lokalmiljøet ditt. Du kan bidra med dine ideer og meninger om hvordan menigheten kan utvikles og vokse. 

  1. Læring: Å være med i et menighetsråd kan gi deg muligheten til å lære nye ferdigheter og utvikle dine eksisterende talenter. Du vil få erfaring med organisering og ledelse av grupper, planlegging og gjennomføring av arrangementer og økonomistyring. 

  1. Fellesskap: Å være en del av menighetsrådet gir deg også en sjanse til å bygge og styrke relasjoner med andre medlemmer av menigheten. Du vil arbeide sammen mot felles mål og oppleve et sterkere fellesskap. 

Det er viktig å huske at menighetsrådsvalg ikke bare er for prester og teologer. Det er for alle som ønsker å delta i menigheten på en meningsfull måte. Det kreves ikke nødvendigvis spesielle kvalifikasjoner eller ferdigheter for å være en del av menighetsrådet. Det eneste som kreves er en vilje til å lære, engasjement og et ønske om å bidra til å bygge fellesskapet. 

Så hvis du er interessert i å være en del av menigheten din på en dypere og mer meningsfull måte, still til menighetsrådsvalg! Det er en mulighet til å påvirke, lære og bygge fellesskap. Det er også en mulighet til å gi tilbake til menigheten som har betydd så mye for deg. 

Du kan nominerer deg selv eller noen andre til menighetsrådsvalg på lenken under. Skjemaet leveres til den aktuelle menighet. Godt valg!

Skjema for supplerende nominasjoner

Tilbake