Letteser for aktiviteter i kirkene


Fra mandag 26. april kan vi på nytt ha åpne kirker og noen aktiviteter for barn og unge i kirkene våre.

Ny koronaparagraf åpner for fler aktiviteter i kirkene fra mandag 26. april. Det er nå igjen mulighet for åpne kirker. Siden tidigere har vi gjennomført dåp, vielser og gravferder. Nå åpnes det for 10 deltakere innendørs og 20 utendørs.

Lettelsene i koronatiltakene åpner opp for at barn og unge kan møtes igjen til aktiviteter i kirkene. Vi følger lik trafikklysmodell som skolene, og er trygge på at vi kan gjennomføre aktiviteter på en god måte med hensyn til smittevern. Les mer i vår smittevernveiledere.

Les mer om aktuelle aktiviteter i kalenderen.

Du kan også finne mer informasjon på menighetenes nettsider.

Utleie

Vi kan ikke leie ut våre kirker eller menighetshus under nåværende tiltaksnivå. 

Tilbake