Nye restriksjoner for kirkens aktiviteter


Den norske kirke i Bærum er med på dugnaden for å få ned smittetrøkket og redde julen. Vi omstiller oss i tråd med myndighetenes retningslinjer. Oppdatert 13. november.

På grunn av økt smitte i samfunnet, har regjeringen strammet inn flere av koronatiltakene. Bærum kommuner har kommet med ytterligere innstramminger. Fra 10 november - 05 desember vil det ikke være gudstjenester, konserter, aktiviteter for voksne eller trosopplæringstiltak i Den norske kirke i Bærum. 

Mange av kirkene vil likevel holde åpent i gudstjenestetiden, men det blir ikke noe arrangement. Kirkelige ansatte vil sikre at de som kommer til den åpne kirken bruker munnbind og holder avstand i kirkerommet. 

Kirken er ikke stengt, og noen aktiviteter vil fortsatt gjennomføres i kirkene våre:

  • Gravferder med 50 personer til stede og minnesamvær med 10 personer til stede. 
  • Konfirmasjonsundervisning vil kunne gjennomføres, i kohorter som følger ungdomsskolenes kohorter.
  • Faste barne- og ungdomsaktiviteter kan gjennomføres hvis det er mulig å holde avstand og et forsvarlig smittevern.
  • Utendørsarrangement som aktivitetsløyper
  • Digitale arrangement

 

Åpne kirker

Flere menigheter tilbyr åpne kirker i gudstjenestetiden på søndagene. Det er også åpne kirker andre dager i uken. Se menighetenes nettsider for mer informasjon.

Besøkere i åpen kirke må bruke munnbind og holde to meter avstand til andre.

Syke personer, som er i karantene eller har luftveissymptomer skal ikke komme i kirken.

 

Regler for smittevern

Vi følger retningslinjene fra Bærum kommune og sentrale myndigheter.

Se Bærum kommunes råd og regler om aktiviteter

Se Den norske kirkens smittevernveiledere (Den norske kirke)

 

Dåp og vieler

I perioden 10. november - 05. desember booker vi ikke inn nye dåpsseremonier eller vielser. Allerede bookede dåp og vielser kan gjennomføres i trå med nå gjeldende retningslinjer. 

Vielser og dåp kan gjennomføres uten tilskuere. Det betyr:

  • Dåp kan gjennomføres med barn, foreldre og to faddere tilstede.
  • Vielse kan gjennomføres med brudepar og forlovere.

Spørsmål rettes til Kirketorget på tel: 67 500 500 eller epost:  kirketorget.baerum@kirken.no

 

Utleie

Til og med 05. desember leier vi kun ut til minnesamvær. Ved minnesamvær er det lov å samles 10 personer. Hvis det er aktuelt for deg å leie lokal til minnesamvær, kontakt Kirketorget. Merk henvendelsen din med dato for minnesamvær, navn på avdøde og hvilken menighet du ønsker å leie i.

Spørsmål rettes til Kirketorget på tel: 67 500 500 eller epost:  kirketorget.baerum@kirken.no

 

 

 

Tilbake