Kontaktinformasjon


Haslum menighet
Org.nr. 976987594

Menighetshus/kontorer: Gml. Ringeriksv. 86, 1356 Bekkestua - se kart
Haslum kirke: Kirkeveien - se kart
Telefon: 675 00 500
Epost: post.haslum@kirken.no

Menighetens kontonr:  1627.07.97028

Haslum menighet på Facebook

 

Haslum menighet

   

Kantor

Knut Kårvatn Eikeland

67500603

98267804

Send epost

Sokneprest

Eva Klokkerud

67500500

45233210

Send epost

Kapellan

Margaret Birkedal Kløw

67500500

48009818

Send epost

Sekretær

Anne Kristin Marigård

67500500

98267813

Send epost

Kirkeforvalter/Daglig leder

Vibeke Thunes Olsen

41510750

Send epost

Menighetsarbeider

Margrethe Pettersson

93858541

Send epost

Menighetspedagog

Randi Synnøve Røssaak

98267828

98267828

Send epost

Kirketjener

Jostein Simonsen

67500500

91658617

Send epost

Menighetspedagog - konfirmanter

Cecilie Løkeland Slåke

98267841

98267841

Send epost

Diakon

Mari Haug Thorsen

67500500

98267837

Send epost