Fellesrådet består av

Morten Berge, leder (Østerås)
Piriyanthy Sivabalachandran Skarbø, nestleder (Helgerud)

Hans Christian Lindvig (Bryn)
Lars-Petter Holte Haugen (Eiksmarka)
Stein Øgrim (Fornebulandet)
Arne Landmark (Haslum)
Jon Andreas Sletteberg (Høvik)
Svein Hedløy (Jar)
Ivar Ødegaard (Lommedalen)
Ingerid Guttormsgaard (Tanum)

Arnulf Myklebust (Bærum kommune)
Ingeborg Blindheim Sommer (prost)
John Gjertsen (kirkeverge)