Kontaktinformasjon


Østerås menighet
Org.nr. 976986385

Adresse: Ovenbakken 10, 1361 Østerås - se kart

Telefon: 67 500 500
Beredskapstelefon: 67 500 570

Epost: post.osteraas@kirken.no

Menighetens kontonr: 1503.33.22159

 

 

Østerås menighet

   

Diakon

Anabel Eidås Askerud

40036493

Send e-post

Kateketvikar

Mathias Ask Jensen Dønvold

47264680

Send e-post

Sokneprest

Arnfinn Eng

99745822

Send e-post

Sekretær

Siri Herland

67500500

40442189

Send e-post

Ungdomsarbeider

Sara Løvli Nielsen

97409044

Send e-post

Kirkeforvalter

Mari Louise Sulheim Søreide

67500500

98267819

Send e-post

Seniorprest

Per Olav Vangen

67500500

47018658

Send e-post

Menighetspedagog

Ingunn Vegge

40442171

Send e-post