Konfirmasjon i koronatid


Konfirmanttiden i 2020 ble annerledes, men det er fortsatt rom for gode minner.

 

Vi vil alltid huske konfirmantene i 2020-kullet. Temaundervisning i kirken, gudstjenester, sosiale samlinger og andre aktiviteter fikk en brå avslutning da Koronapandemien rammet Norge og verden. Nå engasjerer de seg i konfirmasjonsundervisning på nett ved å lese i bibelen, se på gudstjenester på nett og reflektere over livets store spørsmål hjemmefra, ved siden av skolens nettundervisning. Disse ungdommene kan dere være stolte av! Våre kateketer og prester jobber på spreng for å sørge for at de skal få en så god konfirmasjonstid som mulig.

Selv om konfirmasjonstiden har vært annerledes for årets konfirmanter, vil alle konfirmanter fortsatt bli konfirmert i sin kirke til høsten. Konfirmasjonstidspunkt og datoer kan komme til å endres med hensyn til de retningslinjer for smittevern som gjelder i høst. Menighetens lokale kateket vil holde alle konfirmanter og foresatte jevnlig orientert på epost. Menighetens nettside er alltid oppdatert med de siste nyhetene. 

Kirkerådet i Den norske kirke har anbefalt at menighetene ikke reiser på tradisjonelle konfirmasjonsleirer i år. Den formelle avgjørelsen rundt avlysning av leir må tas av den enkelte menighet. Kirkene i Bærum planlegger nå alternative opplegg. Noen menigheten kan for eksempel arrangere "hjemmeleir" i små grupper, men uten overnatting, hvis sentrale føringer og lokale forhold tillater det. 

Se menighetenes nettsider. 
 

 

 

Tilbake