Informasjon om gravferd

Informasjon om gravferd

11.12.2013

Informasjon om gravferd
Informasjon om kirkegårdene og kirkegårdsstell i Bærum.

Bærum kommune overtok forvaltningsansvar for kirkegårdene i Bærum fra 01.01.08. Dette innebærer at begravelsesbyråer og pårørende skal forholde seg til Bærum kommune i spørsmål som angår kirkegårder og kirkegårdssaker (f.eks. spørsmål om graver og gravstell). Tidspunkt for kirkelige seremonier avtales med Kirketorget, Bærum kirkelige fellesråd. Alle gravferder registreres gjennom kommunens kirkegårdskontor og via en egen nettside finner man en samlet oversikt over kommende gravferder.

 

Her finner du oversikt over kommende begravelser/bisettelser i Bærum.

 

Bærum kommunes nettsider vedrørende kirkegårder i Bærum.

 

Kirkegårdskontoret er en del av Natur- og idrettsforvaltningen, og holder til i Kommunegården i Sandvika.

 

Aktuelt fra kirkegårdskontoret.

 

Kontaktinfo:

Kirkegårdskontoret, Bærum kommune
Postadresse:
Bærum kommune
Kirkegårdskontoret
1304 SANDVIKA
Telefon: 67 50 40 50
Henvendelser vedrørende graver og gravstell til telefon: 67 50 40 50.
E-post: post@baerum.kommune.no
Besøksadresse:
Kommunegården
Arnold Haukelandsplass 10

 

Kirketorget, Bærum kirkelige fellesråd

Postadresse:
P.b. 484
1302 Sandvika
Telefon: 67 500 500
Besøksadresse:
Rådhustorget 5
1337 Sandvika

 

 

Bærum kommune er inndelt i fire kirkegårdssoner. Tilhørighet til kirkegård fordeler seg slik:
- Bryn kirkegård - befolkningen i Bryn, Helgerud og Lommedalen sogn, Tlf. 67 13 22 43
- Haslum kirkegård - befolkningen i Haslum sogn, Tlf. 67 53 94 36
- Haslum krematorium - Tlf. 67 11 86 74
- Tanum kirkegård - befolkningen i Tanum sogn, Tlf. 67 54 09 57
- Steinsskogen gravlund - befolkningen i Østerås, Grinilund, Jar, Høvik og Lysaker / Snarøya sogn, Tlf. 67 10 63 47

I tillegg til at de har ansvar for ordinær drift og vedlikehold av kirkegårdene, kan man bestille enkelte tjenester fra kirkegårdsbetjeningen.

Stell av graver
• Stell av grav uten blomster
• Stell av grav med blomster
• 17 mai dekorasjon
• Høstbeplantning
• Krans til Allehelgens-søndag
• Krans til jul

Bestilling rettes til kirkegårdskontoret tlf. 67 50 40 50 eller post@baerum.kommune.no

Søppel:
Alle kirkegårdene har søppelsortering, og vi ber publikum vennligst bruke søppelcontainerne.

Hunden
Hunder skal alltid føres i bånd på kirkegården. NB! Husk pose.

Kjøring på kirkegårdene.
Kirkegårdene er sted for ro og fred. Besøkende skal om mulig ferdes gående. De som har behov fortransport til gravstedet sitt, kan kontakte kirkegårdsbetjeningen for kjøretillatelse.


Se hva andre nettsteder skriver om Bærums kirkegårder:

 

Norske Landskapsarkitekters Forening: Tanum kirkegård.