Menighetens årsmøte søndag 28. april etter gudstjenesten

29.03.2019

Menighetens årsmøte søndag 28. april etter gudstjenesten

28. april går vi etter gudstjenesten opp på menighetshuset og har kirkekaffe og menighetens årsmøte.

Last ned og les årsmeldingen for 2018 her.