Menighetens årsmøte 24. mars

Menighetens årsmøte 24. mars

12.03.2019

Menighetens årsmøte 24. mars

Det er igjen tid for en av årets mest spennende begivenheter: Menighetens årsmøte!

Her har du en unik sjanse til å få innblikk i hva Haslum menighet driver med og hvordan det går med menighetens økonomi.

Innkalling til årsmøte 2018 i Haslum menighet

Tid: Søndag 24. mars etter gudstjenesten

Sted: Menighetshuset i Haslum menighet, Gamle Ringeriksvei 86, 1356 Bekkestua.

Les årsmeldingen HER

Saksliste:

1.Merknader til innkallingen

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent

4. Valg av 2 personer til å undertegne protokoll

5. Årsmelding og regnskap 2017 for Haslum menighet

6. Øvrige saker:


Saker til årsmøte må meldes Mr leder Britt Fuglevik Mobil. 934 86 466, E-post: brittgfuglevik@gmail.com
eller kirkeforvalter Vibeke Thunes Olsen Mobil: 415 10 750, E-post: vo679@kirken.no
senest søndag 17. mars