Fastemeditasjoner

Fastemeditasjoner

11.03.2019

Fastemeditasjoner

musikk - tekstlesning - nattverd

musikk -  tekstlesning - nattverd

Vel møtt til fastemeditasjoner i Tanum kirke

med menighetens prester og kantor Tord Gustavsen

onsdager kl 19.30

13.mars

20.mars

27.mars

03.april

10.april