Stille dag i Helgerud kirke

23.02.2019

Stille dag i Helgerud kirke

Lørdag 9. mars

Ved inngangen til faste ønskes du velkommen til en meditativ dag i Helgerud kirke!

I veksling mellom tidebønn og tid alene, vil vi gå inn i stillheten og åpne oss for det helliges nærvær.
Dagen er åpen for alle, uavhengig av bakgrunn og erfaring med stillhetsarbeid.

Tid: Lørdag 9.mars kl.10-16.
Midt på dagen serveres en varm lunsj.
Deltagelse er gratis. Det blir anledning til å gi en kollekt.
For informasjon og påmelding ta kontakt med kapellan Margrete Telhaug på epost mt452@kirken.no
 

Ikonet som illustrerer denne stille dagen kalles ofte "Jesus and his friend", men den opprinnelige tittelen er "Christ and Abbot Mena". Det skal være verdens eldste kjente kopitiske ikon og henger i dag i Louvre, Paris. Louvre daterer det til år 800. Ikonet viser den egyptiske abbed Mena sammen med Jesus.