Formiddagstreff på menighetshuset tirsdag 5. februar kl. 11

31.01.2019

Formiddagstreff på menighetshuset tirsdag 5. februar kl. 11

Formiddagstreff tirsdag 5. februar kl. 11 på Bryn menighetshus

Vår leder i menighetsrådet, Olav Bjering, vil fortelle om Karl den 12. og krigen mot svenskene på Krokskogen.

Det blir en god lunsj og utlodning!