Februar 2019 i Bryn menighet

31.01.2019

Februar 2019 i Bryn menighet

Dag for dag i menigheten

sø 3. februar    5. søndag i åpenbaringstiden – Joh 5, 1 – 15
kl. 11 Gudstjeneste, Vox1-koret deltar

ti 5. februar
kl. 11 Formiddagstreff på menighetshuset
Olav Bjering forteller om Karl den 12. og krigen på Krokskogen
Utlodning
kl. 19 Voksenkoret Koriander øver på menighetshuset

on 6. februar
kl. 19 Motettkoret øver i kirken

to 7. februar
kl. 11 Babysang på menighetshuset
kl. 18 Enneagramkurs II på menighetshuset. Påmelding
kl. 19 – 21 Åpen kirke for stillhet, lystenning og bønn

fr 8. februar
kl. 18 Festlig fredag – workshop med konfirmantene

sø 10. februar    6. søndag i åpenbaringstiden – Mark 13, 21 – 27
kl. 19 Ung messe  NB! Merk tiden. Konfirmantene og Crescendo deltar

ma 11. februar
kl. 17 Myldremiddag på menighetshuset
kl. 17.45 Knøttesang på menighetshuset

ti 12. februar
kl. 17 Crescendo Ten Sing øver
kl. 19 Voksenkoret Koriander øver på menighetshuset

on 12. februar
kl. 19 Motettkoret øver på menighetshuset

to 13. februar
kl. 11 Babysang på menighetshuset
kl. 19 – 21 Åpen kirke for stillhet, lystenning og bønn

sø 17. februar    Såmannssøndagen – Matt 13, 24 – 30
kl. 11 Gudstjeneste

ti 19. februar
kl. 11 Formiddagstreff på menighetshuset
Vi får besøk fra NMS bl.a. av to gassiske ungdommer
Spørrequiz – kollekt til misjonsarbeidet

to 21. februar
kl. 11 Vinterferie – ingen babysang
kl. 19 – 21 Åpen kirke for stillhet, lystenning og bønn

sø 24. februar Kristi forklarelsesdag – Luk 9, 28 - 36
Det er ingen gudstjeneste i Bryn
kl. 11 Felles gudstjeneste i Lommedalen kirke

ma 25. februar
kl. 17 Myldremiddag på menighetshuset
kl. 17.45 Knøttesang på menighetshuset

ti 26. februar
kl. 17 Crescendo Ten Sing øver
kl. 19 Voksenkoret Koriander øver på menighetshuset

on 27. februar
kl. 19 Motettkoret øver i kirken

to 28. februar
kl. 11 Babysang på menighetshuset
kl. 19 – 21 Åpen kirke for stillhet, lystenning og bønn

fr 1. mars
kl. 18 Superfredag på menighetshuset – klubb for skolebarn

sø 3. mars        Fastelavnssøndag – Luk 18, 31 – 34
kl. 11 Karnevalsgudstjeneste med påfølgende karnevalsfest på menighetshuset