Grinilund kirke bytter navn!

Grinilund kirke bytter navn!

29.11.2018

Grinilund kirke bytter navn!

Tidligere i år søkte menighetsrådet i Grinilund menighet Biskopen om navneendring. Søknaden ble godkjent, og det er besluttet at fra og med 1. søndag i advent, den første dagen i det nye kirkeåret, bytter Grinilund menighet og kirke navn til Eiksmarka menighet og kirke.

I visjonen til Grinilund menighet er det utdypet at kirken skal være «en kirke for alle på Eiksmarka», og i årsmeldingen for 2017 står det blant annet at «vi drømmer om en kirke som blir Eiksmarkas storstue, med husrom og hjerterom for alle».

Kirken er en del av nærmiljøet rundt Eiksmarka sentrum, hvor Eiksmarka senter, Eiksmarka skole, Eiksmarka bibliotek og Eiksmarka T-banestasjon befinner seg. Menighetens grenser sammenfaller dessuten i stor grad med Eiksmarka postdistrikt. Det nye navnet vil derfor i større grad enn det gamle gjenspeile den geografiske beliggenheten, og bevisstheten om det nærmiljøet menigheten og kirken ønsker å tjene.

Navneendringen vil bli markert i og etter gudstjenesten førstkommende søndag, 2. desember, klokken 11.00 i Eiksmarka kirke.